GELECEKÇİLİK- FÜTÜRİZM

Gelecekçilik/ FÜTÜRİZM 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş dönemindeki Devrim yapan Sovyet halkları arasında , sanatın tüm alanlarında modernleşme hareketlerine alt yapıoluşmuştur. Sanatta, materyalist ve idealist dünya görüşlerine ve geleneklere başkaldırı görülür. Türk Kemalist hareketi ise; Nazım Hikmet, Abidin Dino gibi isimleriyle bu akıma öncülük etmiştir. ''SANAT '' bu başkaldırının en çarpıcı ve güçlü temsilcisi Fütürizmdir. Rus edebiyatında "gümüş çağ" olarak adlandırılan ve yaklaşık olarak 1890-1930 arasını kapsayan yenilikçi dönem sembolizmle başlar. Edebiyata 20 yıl kadar egemen olan sembolizmin etkinliğini yitirmesi üzerine, 1910'lu yıllarda, fütürizm ve akmeizm, bu akıma karşı çıktıklarını açıklayarak edebiyatta yer alır. Fütürizm, sembolizmin ilkelerinin ve etkisinin yıkılmasında akmezime göre çok... ...


Kaynak : umitatalayekmekci.blogcu.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !